ARTEPOVERA

MOGUĆNOST TAPECIRANJA:  mikrofibra/ tkanina/ prirodna slama/ umjetna koža

 

BOJA DRVETA: bukva/ trešnja/ orah