DEBBORA

DIMENZIJE:

Visina: 109 cm
Visina sjedišta: 78 cm
Širina: 43 cm
Dubina: 46 cm