ELIOT

Širina sjedišta: 570 mm

Dubina sjedišta: 570 mm

Visina stolca: 860-960 mm