SIGMA

Širina: 54 cm
Dubina: 44 cm
Visina: 91-101 cm
Visina sjedala: 45 - 55 cm