Pravila privatnosti

Društvo OPREMA RADMAN d.o.o., iz Zagreba, Velikopoljska 29, e-pošta: info@oprema-radman.hr, tel.broj 01/6238-623 kao voditelj obrade, je vlasnik web stranice oprema-radman.hr („web stranica“). Stvorili smo ovu izjavu o privatnosti kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bi vas informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici i prilikom korištenja naših usluga te nastavkom korištenja iste korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvatio uvjete iz ove Izjave o povjerljivosti podataka. Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo ga da ne koristi internetsku stranicu oprema-radman.hr.

Izjava o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade).

Izjava o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Izjave na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

 

Prikupljanje podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Podatke o Vama prikupljamo kada zatražite naše usluge osobno, pošaljete upit, ispunite obrazac ili prilikom prijave na newsletter. Ovisno o svrsi, možemo prikupljati i obrađivati Vaše sljedeće podatke: Ime i prezime, adresa, OIB (samo ukoliko je potrebno izdati R1 račun za kupljen proizvod i/ili pruženu uslugu sukladno Zakonu o računovodstvu, porezu na dobit, zaštiti potrošača), adresa e-pošte, broj telefona i/ili mobitela. Također, ako ne date tražene podatke prilikom postavljanja upita, zahtjeva ili kupnje robe/pružanja usluge koji su nužni kako bi Društvo izvršilo svoje ugovorne obveze odnosno odgovorio na Vaš upit ili zahtjev, možda neće moći postupiti na način kako ste zatražili, to jest omogućiti Vam kupnju robe/pružiti uslugu odnosno postupiti u skladu s Vašim upitom ili zahtjevom.

Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem naših Internet servera ili korištenjem „kolačića“.

Primjeri informacija o Vašem korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, vaša IP adresa, informacije koje se skupljaju putem kolačića, podaci vašeg uređaja poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Osobne podatke Društvo prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za usluge ili kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke Društvo prikuplja podatke na temelju privole koju je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

Obrada podataka

Gore navedene osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na temelju vaše privole, radi poštovanja naših pravnih (propisanih) obveza, za izvršavanje ugovora u kojem ste vi stranka ili kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ili kako bi se zaštitili ključni interesi vas ili druge fizičke osobe. Društvo ima obvezu obrade samo onih osobnih podataka koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade, odnosno podataka koji moraju biti primjereni i relevantni za svrhu (npr. za promidžbu-newsletter -adresa e-pošte, pružanje usluga-gore navedeni podaci i za uslugu servisa uređaja i sl.) 

Osobne podatke koje ste dobrovoljno unijeli u okviru naše internet stranice: ime i prezime, adresa elektroničke pošte i kontakt broj telefona prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu u koju su nam podaci dostavljeni. Društvo neće razotkriti osobne podatke korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Newsletter

Ukoliko ste se prijavili na Newsletter prilikom naručivanja ili putem kontakt forme na stranici oprema-radman.hr, te se niste izjasnili protiv, pridržavamo pravo da Vam redovito e-mailom šaljemo naše ponude i usluge. Ovakvo korištenje Vaše e-mail adrese možete opozvati u svako doba preko poveznice za odjavu u reklamnom mailu ili slanjem e-mail poruke na info@oprema-radman.hr

Uporaba kolačića (Cookie policy)

Društvo zadržava pravo pohranjivanja Vaših kolačića (eng. cookies). Kolačići predstavljaju skup podataka koji služe kao Vaš anonimni i individualni identifikator, na način da ga Internet stranice koju posjećujete, šalje vašem pregledniku. Kada pristupite stranici oprema-radman.hr na Vašem uređaju, nakon prihvaćanja korištenja kolačića stranica prima i pohranjuje informacije o vašim prethodnim posjetima (npr. koliko puta ste pristupili stranicama). Prilikom svakog sljedećeg pristupa na Internet stranicu oprema-radman.hr, naš sustav će pretraživati Vaš kolačić tražeći prethodno zapisane podatke. oprema-radman.hr koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti, Facebook – samo identifikacijski podatak o kolačiću, Google Addwords – samo identifikacijski podatak o kolačiću. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, onemogućite ih na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zaštita vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Sigurnost podataka

Stranica oprema-radman.hr na kojoj se vrši razmjena povjerljivih podataka zaštićena je uporabom Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. SSL zaštitno kodiranje, tehnologija je zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmjenu podataka između Vašeg preglednika i stranice oprema-radman.hr.

Društvo će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Društva.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka naših servera lokalno i kod davaoca usluge hostinga naše web stranice. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Društvo ima obvezu načelno brisati osobne podatke koje obrađuje u svrhu prodaje/pružanja usluga ili arhivirati u statističke svrhe o pruženim uslugama te zakonske obveze nakon što prestane nužnost za svrhu obrade ili ih periodički preispitati ako postoji zakonska obveza čuvanja osobnih podataka trajno ili određeno razdoblje u skladu s važećim propisima.

U slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, vaše osobne podatke čuvamo sve do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima.

Prava pojedinaca

Vezano na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, imate sljedeća prava koja smo Vam dužni osigurati: Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo; Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja; Pravo na ograničenje distribucije: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka:-ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka-ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijete brisanje i umjesto toga zatražite ograničenje korištenja podacima-ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarivanja pravnih zahtjeva-ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka; Pravo na mogućnost prijenosa podataka: od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja ili kopiranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:-ako te podatke koristimo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i/ili vaše traženja da to učinimo-ako se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa; Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka; Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25.05.2018.g. i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati samo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonom (obrada je zakonita ako dijete ima više od 16 godina, a ako je dijete mlađe od 16 godina privolu mora odobriti nositelj roditeljske odgovornosti a društvo istu mora provjeriti od nositelja roditeljske skrbi).

Vaša privola

Korištenjem ove web stranice ili naših usluga dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Naša tvrtka ima sjedište u Zagrebu, Republika Hrvatska. Slobodno nas kontaktirajte radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima.

Promjene naše politike privatnosti

Izjava se može s vremena na vrijeme mijenjati i dopunjavati na jednak način i prema jednakom postupku u skladu s kojim je donesen a u skladu s zakonodavstvom ili razvojem industrije. Nećemo eksplicitno obavijestiti naše klijente ili korisnike web stranice o tim promjenama. Umjesto toga, preporučujemo da povremeno provjeravate ovu web stranicu za sve izmjene izjave.